Oto Truong Hai
Truong Hai
Trường Hải 2
Dự án: Cầu Thanh Trì_Thanh Tri

Dự án: Cầu Thanh Trì_Thanh Tri

Xây dựng dự án nút giao cầu Thanh Trì với QL5 

1. Địa điểm:

Địa điểm thi công thuộc địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, Hà Nội 

1. Tên gói thầu:

​Gói thầu số 1 xây dựng dự án nút giao cầu Thanh Trì với QL5

 

2. Tên Dự án

Xây dựng dự án nút giao cầu Thanh Trì với QL5 

3. Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án Thăng Long 

3. Thời gian Khởi công:

2014-10-18T17:00:00Z 

4. Thời gian Hoàn thành:

2015-10-18T17:00:00Z 

4. Giá trị gói thầu:

Tổng giá trị gói thầu hơn 800 tỷ đồng 

​Tổng giá trị gói thầu hơn 800 tỷ đồng bao gồm xây dựng 4 nhánh cầu, mở rộng cầu vượt QL 5 ghép nối với các nhánh cầu, mở rộng đường QL 5, xây dựng hệ thống tường chắn tại vị trí lên xuống của các nhánh và xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng.

 

8. Quy mô Gói thầu:

​Dự án, bao gồm xây dựng 4 nhánh cầu, mở rộng cầu vượt QL5 ghép nối với các nhánh cầu, mở rộng đường QL5, xây dựng hệ thống tường chắn tại vị trí lên xuống của các nhánh trên QL5 và xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng. Địa điểm thi công thuộc địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Dự án sẽ bao gồm của việc nắn đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua đoạn này. Liên danh tham gia thi công gói thầu này là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) và Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long.