Oto Truong Hai
Truong Hai
Trường Hải 2
Công ty Xi măng Nghi Sơn

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Chuyên sản xuất và phân phối xi măng mang thương hiệu "Nghi Sơn" với hệ thống mạng lưới phân phối trên khắp cả nước.

Địa chỉ: Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia,Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3862013, 3862017

Số Fax: (0237) 3862015