Oto Truong Hai
Truong Hai
Trường Hải 2
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

 

CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

Ðịa chỉ: Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn - TP. Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình

Ðiện thoại: ( 02293 ) 772772         Fax: 02293864909        Email: vctd@vicemtamdiep.vn        MST: 2700260173

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2700260173, Đăng ký thay đổi lần 5: Ngày 03/02/2015, Nơi cấp: Hà Nội