Oto Truong Hai
Truong Hai
Trường Hải 2
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Địa chỉ: Khối 7 - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3866.170 - Fax: 038.3866.648

Email: sales@ximanghoangmai.vn

Website: www.ximanghoangmai.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2900329295