Oto Truong Hai
Truong Hai
Trường Hải 2
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN 
Địa chỉ : Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Tel: (84-351) 3 851 323  

 Fax: (84-351) 3 851 320