Oto Truong Hai
Truong Hai
Trường Hải 2
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bỉm Sơn

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bỉm Sơn

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 
Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại:(0237)3.824.242 Fax: (0237)3.824.046- Email:contact@ximangbimson.com.vn